Права та обов’язки здобувачів освіти

Здобувачі освіти мають право на:

-навчання впродовж життя та академічну мобільність;

-індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

-якісні освітні послуги;

-справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

-відзначення успіхів у своїй діяльності;

-свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

-безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

-повагу людської гідності;

-захист під час освітнього процессу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувачао світи;

-користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

-доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

-трудову діяльність у позанавчальний час;

-особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

-інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:

-виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

-поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

-відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

-дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацієюо світньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Додаток №1
до наказу №278/11
від 28.12.2019 року

Правила поведінки здобувачів освіти в Чернівецькій гімназії №6 ім. О. Доброго

Учні 1-11-х класів зобов’язані:

 • Наполегливо навчатись.
 • Відповідально ставитись до всіх доручених справ.
 • Старанно виконувати домашні завдання.
 • Акуратно вести зошити, учнівський щоденник  і давати його вчителю без будь-яких  заперечень.
 • Бути ввічливим у спілкуванні з учителями, працівниками школи, батьками інших  учнів , а також з учнями.
 • Дбайливо ставитися до шкільного майна і речей, що належать іншим учням, дотримуватися правил техніки  безпеки як під час навчально-виховного процесу, так і після  його закінчення.
 • Зміцнювати своє здоров’я, дбати про фізичний розвиток.


Вимоги до зовнішнього вигляду, одягу, поведінки

 • Учні зобов’язані приходити до школи за 10-15 хвилин до початку занять.
 • Не дозволяється перебувати у класних приміщеннях у верхньому одязі.
 • Одяг учнів має бути чистим і охайним  та відповідати вимогам, викладеним у Статуті школи.
 • Учні входять до классу із дзвоником. 
 • Запізнюватись на уроки без поважних причин заборонено.
 • Під час уроку не можна створювати галасу, відвертати увагу інших учнів, підводитись без дозволу вчителя .
 • Не можна виходити з класу без дозволу вчителя.
 • Під час уроку не можна вживати їжу, напої, жувати жуйку.
 • Забороняється користуватися мобільним телефоном під час  уроків.

Правила поведінки під час перерви

 • Під час перерви учень зобов’язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.
 • У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги працівників їдальні, вчителів, чергових.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 • бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях, кататися на поруччях;
 • штовхатися або грати  м’ячем  у  приміщеннях, не пристосованих для цього;
 • з’ясовувати стосунки за допомогою сили.
 • перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі;
 • бешкетувати та виносити їжу і напої за межі їдальні.
 • приносити до школи предмети або речовини, які можуть зашкодити здоров’ю та безпеці
 • оточуючих або завадити проведенню навчального процесу;
 • Тютюнокуріння, вживання алкогольних напоїв, нецензурних висловів та жестів на території
 • школи категорично заборонено.

Учень повинен знати і виконувати

У випадку порушень правил  до учнів можуть бути вжиті такі заходи:
– усне зауваження;
– запис зауваження у щоденник;
– виклик учня самого або з батьками на розмову до завуча;
До закінчення уроків учень може залишити територію тільки з дозволу чергового адміністратора.
Кожний пропущений урок  підтверджується відповідним документом.

Учні господарі своєї школи

Учні дбають про збереження та зміцнення матеріально-технічної бази школи, підтримують у належному стані класні кімнати, озеленюють школу.
Сумлінно ставляться до обов’язків чергового в класі та школі, проводять прибирання класів у межах, дозволених санітарними нормами.
Долучаються до ремонту шкільних меблів, приладів, виготовлення на очних посібників тощо.
За пошкоджене шкільне майно батьки учня зобов’язані відшкодувати збитки.